top of page

Det var dags för en ny sextrend


AFTONBLADETs sex- och relationsexpert Linn Heed analyserar nya trenden, erotisk läsning för kvinnor.

Det finns inte någon generell efterfrågan på romancelitteratur hos män. Män vill ha mer svart på vitt, de har ett annat sätt att processa information. De här böckerna appellerar till hur kvinnor vill bli upphetsade, där mycket lämnas åt fantasin.

Text: Erik Melin och Terese Allert


bottom of page